image

Vyhledat

Kalendář akcí - úvod

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

 

Archivní profil zadavatele do 19. 10. 2021

Dokumentace pro provádění stavby na projekt "Kanalizace a ČOV Dolní Morava"

Smlouva o dílo

Skutečná hodnota zakázky je ke dni 20. 4. 2022: 1 548 800,00 Kč

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Na hranici na hraně - Adrenalinová překážková dráha Dolní Morava“

Zadávací dokumentace, zveřejněno 28. 7. 2021

Smlouva o dílo, zveřejněno 12. 8. 2021

Skutečná hodnota zakázky je ke dni 27. 10. 2021: 622 657,53 Kč

 

Dokumentace pro stavební povolení na projekt "Kanalizace a ČOV Dolní Morava"

Smlouva o dílo, zveřejněno 26. 4. 2021

Skutečná hodnota zakázky je ke dni 1. 11. 2021: 1 839 200,00 Kč

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce místních komunikací – Dolní Morava“

Zadávací dokumentace, zveřejněno 5. 3. 2020

Smlouva o dílo, zveřejněno 8. 4. 2020

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Dolní Morava - Dopravní automobil“

Zadávací dokumentace, zveřejněno 6. 9. 2019

Smlouva o dílo, zveřejněno 30. 1. 2020

Dodatek č. 1, zveřejněno 30. 1. 2020

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace Větrný vrch“

Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo, zveřejněno 13. 9. 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, zveřejněno 20. 12. 2017

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Těžba a přibližování kalamitního dříví – Větrný vrch“

Zadávací dokumentace, zveřejněno 11. 9. 2015

Smlouva o dílo, zveřejněno 15. 10. 2015

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace s odpočinkovým vyhlídkovým místem“

Zadávací dokumentace, zveřejněno 1.6.2015

Smlouva o dílo, zveřejněno 2. 7. 2015

Dodatek ke smlouvě o dílo, zveřejněno 4. 11. 2015

 Zakázky malého rozsahu - zvěřejnění smlouvy o dílo

zveřejněno dne 28. 2. 2014

Smlouva o dílo na zakázku: "Rekonstrukce povrchu místní komunikace 3c na Velké Moravě"

Smlouva o dílo na zakázku: "Místní komunikace Velká Morava 1 - bytová výstavba, větev B"

Výběrové řízení na zpracování projektu "Dolní Morava - vybavenost cestovního ruchu"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel:
Název: Obec Dolní Morava
Sídlo: Dolní Morava 35, 561 69 Krákíky
IČ: 00580911
jednající: Ladislav Janočko, starosta obce
kontaktní osoba: Bc. Richard Novák, místostarosta obce
Telefon: +420 465 634 122, mobil 777021660
Email: obec.dolnimorava@tiscali.cz

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Název: Hudeček, s.r.o.
Sídlo: Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 25922319
jednající: Jiřím Hudečkem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba: Jiří Hudeček, Bc. Eva Frnková
Telefon: +420 465 521279, +420 736 629 213
Email: hudecek.uo@wo.cz

Datum zveřejnění: 24.6.2011

Datum ukončení příjmu nabídek: 11.7.2011 do 10:00

Příloha: Text výzvy

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Dolní Morava

Vyzíváme zájemce k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Dolní Morava. Veškeré zadávací podmínky jsou přílohou této výzvy.

Zadavatel: Obec Dolní Morava
Sídlo zadavatele: Dolní Morava 35, 561 69 Králíky
Kontaktní osoba: Bc. Richard Novák
Telefon: 721 340 777
E-mail: novakrichard@centrum.cz

Datum zveřejnění: 20.6.2011

Datum ukončení příjmu nabídek: 20.7.2011

Příloha: Zadávací podmínky nabídky na zpracování územního plánu obce Dolní Morava

Zadávací podmínky