Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Platby poplatků

Místní poplatky

Způsob platby poplatků

1) v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách

2) na účet obce: KB Králíky, č.ú. 25927611 / 0100

variabilní symboly pro platby:

aaaaBBcccc

aaaa – rozlišení druhu platby:

svoz odpadů                   1340

vodné                               2310

poplatek za psa             1341

pobytové poplatky         1342

 

BB – část obce:

Dolní Morava                01

Horní Morava                02

Velká Morava                03

 

cccc – číslo popisné, pro čp.1 0001

 

Příklad:

Variabilní symbol pro svoz odpadu na nemovitost Dolní Morava 35 bude 1340010035

 

Pobytový poplatek        

Formuláře pro ubytovací a rekreační poplatky vybírané do 31. 12. 2019

 

 Za svoz odpadu

Typ plátce Roční sazba Jednotka
vlastníci nemovitostí (chataři) 720 Kč nemovitost
občané obce 432 Kč občan
odlehlé nemovitosti a občani 360 Kč nemovitost nebo občan
studenti bydlící na koleji a internátu 216 Kč student
  • Svoz dle vyhlášky je určen pouze pro vlastníky chat a bytů a pro místní občany. Podnikatelské subjekty musí mít uzavřenu smlouvu s osobou způsobilou k likvidaci odpadu. Tou můž být i Obec Dolní Morava. V případě uzavření smlouvy s Obcí Dolní Morava jsou aktuální sazby za likvidaci následující:
nádoba v litrech 120 L 240 L 1100 L
  roční sezóní roční sezóní roční sezóní
cena bez DPH 1500 900 2500 1500 11500 6500

Pokud máte uzavřenu smlouvu s obcí, zasílejte aktuální objednávky na daný rok (počet nádob, velikost a frekvence vývozu) s vašimi fakturačními údaji na adresu obecního úřadu či e-mail: ucetni@obecdolnimorava.cz, bez vystavené faktury platby nehraďte!

 

Za psa

 

Vodné

  • není místním poplatkem
  • stanoveno fakturou na základě odečtu ke konci roku
  • sazba za rok 2019 je 24,15 Kč/m3 vč. DPH
  • plaťte pouze na základě vystavené faktury