Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Územní plán

Platná územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Dolní Morava byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, byl zásadně změněn Změnou č. 1 schválenou Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 11. 7. 2006

 

Dále byl měněn těmito změnami:

Změnou č. 2 vydanou dne 18. 12.2008

Změnou č. 3 vydanou  dne 17. 12. 2009

Změnou č. 4 vydanou dne 20. 12. 2010

Změnou č. 5 vydanou dne 19. 3. 2012

Změnou č. 6 vydanou dne 28. 5. 2014

Změnou č. 7 vydanou dne 28. 2. 2017

 

Po vydání změny č. 7 byl vydán právní stav, který je nyní platnou územně plánovací dokumentací (územní plán obce včetně všech změn).

 

Právní stav po změně č. 7:

 

Změna č. 8 územního plánu

Nyní probíhá proces pořízení změny č. 8 územního plánu. Pořízení této změny v definitivní podobě bylo schváleno 25. 5. 2020 zastupitelstvem obce. Nyní probíhá posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Následně bude zpracován návrh pro veřejné projednání, které je předpokládáno v září 2020.

 

Rámcový obsah změny č. 8:

 • plocha parkování na p.p.č. 5560/1 (cca 350 míst)
 • kabinová lanovka z areálu U Slona k chatě Slaměnka
 • vodní nádrž (o objemu 65 000 m3) pro zasněžování na p.p.č. 5651/7
 • sjezdová trať F – dokončení propojení areálu Sněžník s areálem U Slona
 • lanová dráha 3 – výměna vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou lanovku ve stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou trať
 • plocha pro provozní sklad zasněžování
 • plocha bydlení – bytové domy na p.p.č. 5561, 5573, 5531
 • plocha technické infrastruktury pro centrální ČOV na p.p.č. 5011
 • plocha pro parkování na p.p.č. 5651/7 (cca 220 míst)
 • sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do plochy OM
 • plocha pro bydlení venkovské na p.p.č. 5011

 

Nový územní plán

Zastupitelstvo obce se rozhodlo na svém zasedání dne 27. 4. 2011 o pořízení nového územního plánu. Důvodem je potřeba uvést územně plánovací dokumentaci obce do souladu s novým stavebním zákonem. Podněty pro zařazení pozemků do zastavitelného území s požadovaným funkčním využitím se mohli podávat do 30. 11. 2011, po této době započal proces zpracování, posuzování záměrů a zapracování do návrhu, proto již další podněty po tomto datu nejsou přijímány.Po schválení zadání územního plánu byly vypracovány 2 varinaty řešení, které byly předloženy dotčeným orgánům k vyjádření.

 

V současné době dobíhá společné jednání s dotčenými orgány a proběhl výběr nejvhodnější varinaty s pokyny pro úpravu územního plánu dle požadavků dotčených orgánů. Po kladném vyjádření dotčených orgánů bude zpracován upravený návrh územního plánu pro projednání s veřejností, což je předpokládáno na podzim roku 2020.

 

Návrh územního plánu pro společné projednání z listopadu 2013: