Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Územní plán

Platná územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Dolní Morava byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, byl zásadně změněn Změnou č. 1 schválenou Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 11. 7. 2006

 

Dále byl měněn těmito změnami:

Změnou č. 2 vydanou dne 18. 12.2008

Změnou č. 3 vydanou  dne 17. 12. 2009

Změnou č. 4 vydanou dne 20. 12. 2010

Změnou č. 5 vydanou dne 19. 3. 2012

Změnou č. 6 vydanou dne 28. 5. 2014

Změnou č. 7 vydanou dne 28. 2. 2017

Změnou č. 8 vydanou dne 6. 9. 2021

 

Po vydání a doručení Změny č. 8 nabylo účinnosti Úplné znění územního plánu obce Dolní Morava po změně č. 8, které je nyní platnou územně plánovací dokumentací (územní plán obce včetně všech změn).

 

Úplné znění územního plánu obce Dolní Morava po změně č. 8:

 

Nový územní plán

Zastupitelstvo obce se rozhodlo na svém zasedání dne 27. 4. 2011 o pořízení nového územního plánu. Důvodem je potřeba uvést územně plánovací dokumentaci obce do souladu s novým stavebním zákonem. Podněty pro zařazení pozemků do zastavitelného území s požadovaným funkčním využitím se mohli podávat do 30. 11. 2011, po této době započal proces zpracování, posuzování záměrů a zapracování do návrhu, proto již další podněty po tomto datu nejsou přijímány.Po schválení zadání územního plánu byly vypracovány 2 varinaty řešení, které byly předloženy dotčeným orgánům k vyjádření.

 

V současné době dobíhá společné jednání s dotčenými orgány a proběhl výběr nejvhodnější varinaty s pokyny pro úpravu územního plánu dle požadavků dotčených orgánů. Po kladném vyjádření dotčených orgánů bude zpracován upravený návrh územního plánu pro projednání s veřejností, což je předpokládáno na podzim roku 2022. Před projednáním bude upravený návrh včetně požadavků dotčených orgánů zveřejněn.