Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad

Organizační struktura

Obecní úřad

sídlo: Dolní Morava 35

IČ: 00580911

datová schránka: 5aaa4mx

elektronická podatelna

 

Z důvodu krizového opatření vlády dochází k omezení rozsahu úředních hodin     

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

pondělí a středa   9:00 - 11:00   14:00 - 17:00

 

Ing. arch. Richard Novák, starosta

starosta@obecdolnimorava.cz

774 793 541

Petr Vrzal, místostarosta

mistostarosta@obecdolnimorava.cz

774 793 542

Edita Novotná, referentka

referentka.dm@gmail.com

774 793 543

Irena Tykvová, účetní

ucetni@obecdolnimorava.cz

774 793 544

Karel Adamec, technické služby

sluzby.dm@gmail.com

774 793 545

 

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Sdružení obcí Orlicko

Kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová

e-mail: hlavsova@orlicko.cz, tel. 724 117 563 , úřední dny: po- pa: 8-12 hod.

 

Zastupitelstvo obce

Ing. arch. Richard Novák

starosta

Petr Vrzal

místostarosta
Rostislav Král předseda kontrolního výboru a člen finančního výboru 
Josef Klimeš předseda finančního výboru
Karel Adamec člen kontrolního výboru
Lucie Krupičková členka finančního výboru
Ladislav Janočko člen kontrolního výboru