Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Místní vyhlášky

Místní vyhlášky

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od

Účinnost do  

Obecně závazná vyhláška o závazné části Územního plánu obce

2.3.2001

28.7.2006

Vyhláška o místních poplatcích za provozovaný výherní hrací přístroj

6.7.2001

 

Vyhláška o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem 1.1.2002 PLATNÁ
Příloha č.1 k vyhlášce č.3/2001 - Provozní řád systému nakládání s odpady 1.1.2002 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o závazné části Územního plánu obce Dolní Morava včetně Změny č. 1 územního plánu obce 29.7.2006 PLATNÁ
Obecně závazná vyhláška o dani z nemovitosti č. 2/2008 1.1.2009 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích

       Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

1.1.2013

30.6.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

31.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.1.2013 PLATNÁ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O místních poplatcích

Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

1.7.2013 31.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2016

31.12.2019

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 1/2017 o místních poplatcích z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt

1.1.2018

31.12.2019

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 2/2017 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a ze psů

      Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

1.1.2018 31.12. 019

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 1/2019 o nočním klidu

8.6.2019 PLATNÁ
Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 2/2019 o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
1.1.2020  PLATNÁ

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

1.1.2020 31.12.2021

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020 31.12.2021 

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020 PLATNÁ 

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

         Příloha č. 1 - seznam veřejných prostranství

1.1.2020 PLATNÁ
Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 1/2021o místním poplatku z pobytu 1. 1. 2022  
Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2022