image

Vyhledat

Kalendář akcí - úvod

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
odstávka elektrické energie
16 17 18 19
20
Zasedání zastupitelstva obce Dolní Morava květen 2024
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od

Účinnost do  

Obecně závazná vyhláška o závazné části Územního plánu obce

2.3.2001

28.7.2006

Vyhláška o místních poplatcích za provozovaný výherní hrací přístroj

6.7.2001

 

Vyhláška o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem 1.1.2002 PLATNÁ
Příloha č.1 k vyhlášce č.3/2001 - Provozní řád systému nakládání s odpady 1.1.2002 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o závazné části Územního plánu obce Dolní Morava včetně Změny č. 1 územního plánu obce 29.7.2006 PLATNÁ
Obecně závazná vyhláška o dani z nemovitosti č. 2/2008 1.1.2009 31.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích

Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

1.1.2013

30.6.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

31.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.1.2013 PLATNÁ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O místních poplatcích
Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

1.7.2013 31.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2016

31.12.2019

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 1/2017 o místních poplatcích z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt

1.1.2018

31.12.2019

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 2/2017 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a ze psů

Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

1.1.2018 31.12. 019

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 1/2019 o nočním klidu

8.6.2019 PLATNÁ
Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 2/2019 o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
1.1.2020  PLATNÁ

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

1.1.2020 31.12.2021

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020 31.12.2021 

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020 31.12.2023

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 1 - seznam veřejných prostranství

1.1.2020 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 1/2021o místním poplatku z pobytu 1. 1. 2022 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2022

 31.12.2023

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Morava o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2024  

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Morava o místním poplatku z pobytu

1. 1. 2024  

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Morava o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1. 1. 2024  

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Morava o místním poplatku ze psů

1. 1. 2024  

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech