Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty obce > Na hranici na hraně

Adrenalinová překážková dráha

Adrenalinobá překážková dráha vznikla v rámci společného česko-polského projektu ve sportovním areálu. Více o jednotlivých částech projektu se dozvíte na webových stránkách projektu Na hranici na hraně. Obecné informace o projektu naleznete níže.

 

IMG_20211031_143351.jpg

IMG_20211031_143355.jpg

IMG_20211031_143440.jpg

Na hranici na hraně

2021 Na hranici na hraně.jpg

 logoEU.jpg

 

Interreg V-A Česká Republika – Polsko

PROJEKT „NA HRANICI NA HRANĚ“

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001851

 

Cíle projektu / Cel projektu :

Cílem projektu je vytvořit nevšední produkt cestovního ruchu pro specifickou cílovou skupinu aktivních sportovců bikerů. V rámci projektu budou vytvořeny:

  • 3 bike areály se singletracky: v Moravské Třebové (včetně pumptracku), v Góra Parkova (včetně terénních schodů pro bikery) a v Petla Stronie
  • adrenalinová překážková dráha na Dolní Moravě,
  • propagační a informační činnost projektu vč. veřejné pilotní jízdy za účasti médií s cílem nastartovat úspěšný a efektivní provoz singletracků.

 

Celem projektu jest stworzenie nadzwyczajnego produktu turystycznego dla konkretnej grupy docelowej aktywnych sportowców motocyklowych. Zostaną one stworzone w ramach projektu:

  • 3 tereny rowerowe z jednotorowymi torami: W Morawiańskim Trebowie (w tym tor pompy), w Góra Park (w tym tereny dla rowerzystów) i w Petla Stronie
  • kurs adrenaliny na Dolnych Morawach,
  • działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu, w tym pilotażowa jazda publiczna z udziałem mediów w celu uruchomienia skutecznych i skutecznych operacji jednotorowych.

 

Hlavní příjemce / Glowny beneficjent:

  • Město Moravská Třebová

 

Partneři projektu / Partnerzy projektu:

  • na české straně / ze strony czeskiej:       na polské straně / ze strony poskiej:
    • Obec Dolní Morava -   Gmina Bystrzyca Klodzka

 

Rozpočet projektu / Budżet projektu:

Celkový rozpočet / Całkowity budżet: 961 877,13 €

Výše dotace / Kwota dofinansowania: 817 594 € (85%)