image

Vyhledat

Kalendář akcí - úvod

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 11. 2023
1 2 3
4
Zasedání zastupitelstva obce prosinec 2023
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
Beseda s promítáním fotografií Rostislava Bartoně 2023
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava - ZMĚNA TERMÍNU!!!

Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava - ZMĚNA TERMÍNU!!!Z důvodu aktuálních vládních nařízení se veřejné projednání Změny č. 8 územního plánu obce Dolní Morava neuskuteční v původním termínu v pondělí 8. března, ale toto projednání se přesouvá na čtvrtek 1. dubna od 10:00. Jednání proběhne na sále obecního úřadu (Dolní Morava 35).

 

Dokumentace změny č. 8 územního plánu obce k veřejnému projednání:

Textová část

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Hlavní výkres 1. část

Hlavní výkres 2. část

Hlavní výkres 3. část

Koordinační výkres 1. část

Koordinační výkres 2. část

Koordinační výkres 3. část

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 15. 3. 2021 včetně) může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Připomínky a námitky se uplatňují písemně na Obecním úřadu Dolní Morava. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.