Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava

Změna č. 8 územního plánu obce Dolní MoravaDatum konání:
5.2.2021
Datum ukončení:
15.3.2021

V pondělí 8. března od 10:00 proběhne veřejné projednání Změny č. 8 územního plánu obce Dolní Morava na sále obecního úřadu.

 

Dokumentace změny č. 8 územního plánu obce k veřejnému projednání:

Textová část

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Hlavní výkres 1. část

Hlavní výkres 2. část

Hlavní výkres 3. část

Koordinační výkres 1. část

Koordinační výkres 2. část

Koordinační výkres 3. část

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 15. 3. 2021 včetně) může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Připomínky a námitky se uplatňují písemně na Obecním úřadu Dolní Morava. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.