Obec Dolní Morava Obec Dolní Morava

Veřejné zakázky

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce komunikace Větrný vrch“

Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo, zveřejněno 13. 9. 2017

 

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Těžba a přibližování kalamitního dříví – Větrný vrch

Zadávací dokumentace, zveřejněno 11. 9. 2015

Smlouva o dílo, zveřejněno 15. 10. 2015

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejně přístupná účelová komunikace s odpočinkovým vyhlídkovým místem“

Zadávací dokumentace, zveřejněno 1.6.2015

Smlouva o dílo, zveřejněno 2. 7. 2015

Dodatek ke smlouvě o dílo, zveřejněno 4. 11. 2015

 Zakázky malého rozsahu - zvěřejnění smlouvy o dílo

zveřejněno dne 28. 2. 2014

Smlouva o dílo na zakázku: "Rekonstrukce povrchu místní komunikace 3c na Velké Moravě"

Smlouva o dílo na zakázku: "Místní komunikace Velká Morava 1 - bytová výstavba, větev B"

Výběrové řízení na zpracování projektu "Dolní Morava - vybavenost cestovního ruchu"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel:
Název: Obec Dolní Morava
Sídlo: Dolní Morava 35, 561 69 Krákíky
IČ: 00580911
jednající: Ladislav Janočko, starosta obce
kontaktní osoba: Bc. Richard Novák, místostarosta obce
Telefon: +420 465 634 122, mobil 777021660
Email: obec.dolnimorava@tiscali.cz

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Název: Hudeček, s.r.o.
Sídlo: Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 25922319
jednající: Jiřím Hudečkem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba: Jiří Hudeček, Bc. Eva Frnková
Telefon: +420 465 521279, +420 736 629 213
Email: hudecek.uo@wo.cz

Datum zveřejnění: 24.6.2011

Datum ukončení příjmu nabídek: 11.7.2011 do 10:00

Příloha: Text výzvy

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Dolní Morava

Vyzíváme zájemce k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Dolní Morava. Veškeré zadávací podmínky jsou přílohou této výzvy.

Zadavatel: Obec Dolní Morava
Sídlo zadavatele: Dolní Morava 35, 561 69 Králíky
Kontaktní osoba: Bc. Richard Novák
Telefon: 721 340 777
E-mail: novakrichard@centrum.cz

Datum zveřejnění: 20.6.2011

Datum ukončení příjmu nabídek: 20.7.2011

Příloha: Zadávací podmínky nabídky na zpracování územního plánu obce Dolní Morava

Zadávací podmínky

Vyhledat v textu

Veřejná sbírka

Sbírka na Míšu Čermáka za účelem operace pro zvýšení jeho hybnosti, byla k 26. lednu ukončena z důvodu nasbírání dostatenčné finanční částky. Vybralo se nečekaných 227 075,72 Kč.

2018-01 poděkování Čermákovi.jpg

 

Běžecké trasy

http://www.bezkydm.cz

Areál Větrný vrch

http://www.arealvetrnyvrch.cz/

Relax & sport resort

http://www.dolnimorava.cz

Turistická oblast

www.kralickysneznik.net

Záchrana varhan

 

Potřebuje obec nový informační systém?
a) ano
  
 3268
b) ne
  
 2469
Líbí se Vám nová stavba Stezky v oblacích (www.stezkavoblacich.cz)?
a) Ano
  
 413
b) Spíše ano
  
 257
c) Nevím
  
 286
d) Spíše ne
  
 253
e) Ne
  
 291
obec dolni morava