Obec Dolní Morava Obec Dolní Morava

Územní plán

 

Platná územně plánovací dokumentace

Územní plán obce Dolní Morava byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, byl změněn Změnou č. 1 schválenou Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 11. 7. 2006,  Změnou č. 2 vydanou dne 18. 12.2008, Změnou č. 3 vydanou  dne 17. 12. 2009, Změnou č. 4 vydanou dne 20. 12. 2010 a Změnou č. 5 vydanou dne 19. 3. 2012. Právní stav, tj. stav územního plánu po všech jeho změnách je uveřejněn níže. Obsah dílčích změn je k dispozici na stránkách pověřeného úradu v Králíkách.

Právní stav - text

Právní stav - hlavní výkres

 

Změna č. 6

V současné době je starý územní plán obce naposledy měněn změnou č. 6, kde se přesouvá plocha pro golfové hřiště a vytváří se prostor pro nové aktivity v prostoru  chaty Slaměnka (lanový most, stezka v korunách stromů). V současné době je schváleno zadání této změny a probíhá posuzování návrhu změny č. 6 dotčenými orgány.

Návrh zadání změny č. 6

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

 

Nový územní plán

Zastupitelstvo obce se rozhodlo na svém zasedání dne 27. 4. 2011 o pořízení nového územního plánu. Důvodem je potřeba uvést územně plánovací dokumentaci obce do souladu s novým stavebním zákonem. Podněty pro zařazení pozemků do zastavitelného území s požadovaným funkčním využitím se mohli podávat do 30. 11. 2011, po této době započal proces zpracování, posuzování záměrů a zapracování do návrhu, proto již další podněty po tomto datu nejsou přijímány. V současné době je schváleno zadání územního plánu, jsou zpracovány průzkumy a rozpory a je zpracován návrh územního plánu ve variantách, ke kterému dne 14.2.2014 proběhne jednání s dotčenými orgány.

 

Návrh územního plánu a zadání územního plánu jsou ke stažení zde:

http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=uzemni-plan-dolni-morava&ids=461

Vyhledat v textu

Veřejná sbírka

Sbírka na Míšu Čermáka za účelem operace pro zvýšení jeho hybnosti, byla k 26. lednu ukončena z důvodu nasbírání dostatenčné finanční částky. Vybralo se nečekaných 227 075,72 Kč.

2018-01 poděkování Čermákovi.jpg

 

Běžecké trasy

http://www.bezkydm.cz

Areál Větrný vrch

http://www.arealvetrnyvrch.cz/

Relax & sport resort

http://www.dolnimorava.cz

Turistická oblast

www.kralickysneznik.net

Záchrana varhan

 

Potřebuje obec nový informační systém?
a) ano
  
 3268
b) ne
  
 2469
Líbí se Vám nová stavba Stezky v oblacích (www.stezkavoblacich.cz)?
a) Ano
  
 413
b) Spíše ano
  
 257
c) Nevím
  
 286
d) Spíše ne
  
 253
e) Ne
  
 291
obec dolni morava