Obec Dolní Morava Obec Dolní Morava

Úřední deska

Prosinec

Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky, vyvěšeno 27.12.2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností platná od 1.1.2013, vyvěšeno 20.12.2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná od 1.1.2013, vyvěšeno 20.12.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních polatcích platná od 1.1.2013, vyvěšeno 20.12.2012

Zasedání okrsové volební komise - volby na prezidenta, vyvěšeno 17.12.2012

 

Listopad

Veřejná vyhláška  - Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu obce Dolní Morava, vyvěšeno 3.12.2012

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dolní Morava pro volbu prezidenta, vyvěšeno 26.11.2012

Povinná poblicita - Veřejně prospěšné práce, vyvěšeno 21.11.2012

Záměr prodeje části p.p.č. 5097/3 v k.ú. Velká Morava o výměře cca 1200m2 pro trvalé bydlení - 2.kolo, vyvěšeno 19.11.2012

Prodloužení územního rozhodnutí - hotel na Větrném vrchu, vyvěšeno 19.11.2012

Územní řízení - přístavba penzionu Horal, vyvěšeno 19.11.2012

Záměr prodeje budovy bývalé školy č.p. 38 a pozemku pro občanskou vybavenost pod hotelem Vista, vyvěšeno 12.11.2012

 

Říjen

Záměr prodeje části p.p.č. 5097/3 v k.ú. Velká Morava o výměře cca 1200m2 pro trvalé bydlení - 1.kolo, vyvěšeno 29.10.2012

Opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje Mamutí pramen, vyvěšeno 29.10.2012

Územní rozhodnutí pergola Sochor, vyvěšeno 29.10.2012

Územní rozhodnutí na RD Petr Novák, p.p.č. 5658 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 24.10.2012

Nabídka pozemků PFČR k převodu dle §7 v k.ú. Dolní Morava, vyvěšeno 5.10.2012

                   ->doprovodný text

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - hotel na Větrném vrchu, SAJM, s.r.o., vyvěšeno 1.10.2012

 

Září

Zveřejnění oznámení o informačním listu záměru "Obnova rozhledny na Králickém Sněžníku (Śnieznik Klodzki), vyvěšeno 26.9.2012

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje, vyvěšeno 26.9.2012

Změna územního rozhodnutí, kořenová ČOV Temiaková, vyvěšeno 7.9.2012

Územní rozhodnutí rámcový propust LC Mlýnice, vyvěšeno 5.9.2012

Srpen

Územní řízení - sklad s pergolou - Sochorovi, vyvěšeno 30.8.2012

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků, vyvěšeno 27.8.2012

Změna územního rozhodnutí MVE Mlýnice, vyvěšeno 27.8.2012

Územní rozhodnutí - přípojka NN Minaříková, vyvěšeno 13.8.2012

Stanovení minimálních počtů členů okrskové volební komise, vyvěšeno 13.8.2012

Doprovodný text k nabídce pozemků PFČR k převodu dle §7, vyvěšeno 10.8.2012

Nabídka pozemků PFČR k převodu dle §7v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 10.8.2012

Nabídka pozemků PFČR k převodu dle §7v k.ú. Horní Morava, vyvěšeno 10.8.2012

Vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje - Sněžník, a.s., vyvěšeno 6.8.2012

Nabídka pozemků PFČR k pronájmu v k.ú. Dolní Morava, vyvěšeno 1.8.2012

 

Červenec

Územní rozhodnutí - septik Zatloukal, vyvěšeno 30.7.2012

Prodloužení územního rozhodnutí - kořenová ČOV, Temiaková, vyvěšeno 30.7.2012

Prodloužení územního rozhodnutí - apartmány Sněžník, a.s., vyvěšeno 30.7.2012

Záměr prodeje p.p.č. 64/2 o výměře 8m2 a části p.p.č 640/1 o výměře přibližně 77 m2, vše v k.ú. Horní morava, vyvěšeno 16.7.2012

Záměr prodeje části p.p.č. 5787 v k.ú. Velká Morava o výměře 43 m2, vyvěšeno 16.7.2012

 

Červen

Územní rozhodnutí - garáž Václav Hnízdil, vyvěšeno 25.6.2012

Nařízení státní veterinární správy týkající se varoázy včel, vyvěšeno 18.6.2012

Doprovodný text k nabídce pozemků PFČR k náhradním restitucím, vyvěšeno 18.6.2012

Nabídka pozemků PFČR v k.ú. Velká Morava k náhradním restitucím, vyvěšeno 18.6.2012

Nabídka pozemků PFČR v k.ú. Horní Morava k náhradním restitucím, vyvěšeno 18.6.2012

Ukončení posuzování vlivů na životní prostředí - vlek Větrný vrch, vyvěšeno 11.6.2012

Změna územního rozhodnutí MVE Mlýnice, vyvěšeno 11.6.2012

Územní řízení propustek Mlýnice -  LČR, vyvěšeno 11.6.2012

Územní řízení RD Petr Novák na p.p.č. 5658 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 6.6.2012

->situace

Územní rozhodnutí - septik se zemním filtrem Slavíkovi, vyvěšeno 6.6.2012

Záměr převodu pozemků na Dolní Moravě - PFČR, vyvěšeno 5.6.2012

 

Květen

Zrušení nabídky zemědělských pozemků k převodu - dopis z PFČR, vyvěšeno 30.5.2012

Územní řízení - septik Zatloukal, vyvěšeno 16.5.2012

Řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - apartmíny U Slona - Sněžník

Pokračování územního řízení - kořenová ČOV Temiaková, vyvěšeno 16.5.2012

Řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - kořenová ČOV Temiaková, vyvěšeno 16.5.2012

Nabídka volných pozemků k pronájmu PFČR, vyvěšeno 7.5.2012

Územní rozhodnutí RD Dolečková, Mivalský, vyvěšeno 7.5.2012

Územní rouhodnutí truhlářská dílna Aleš Novák, vyvěšeno 7.5.2012

Územní řízení garáž Václav Hnízdil, vyvěšeno 7.5.2012

Územní řízení septik manželé Slavíkovi, vyvěšeno 7.5.2012

->situace

Závěr zjišťovacího řízení - vlak na svahu A, Sněžník, a.s., vyvěšeno 7.5.2012

Závěrečný účet obce, vyvěšeno 5.5.2012

 

Duben

Územní rozhodnutí - informační systém a naučná cyklotrasa, vyvěšeno 18.4.2012

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - oplocení Temiaková, vyvěšeno 18.4.2012

Záměr prodeje - 2.kolo - p.p.č. 272/5 v k.ú. Horní Morava, vyvěšeno 1.4.2012

 

Březen

Oznámení o vydání změny č. 5 územního plánu obce Dolní Morava, vyvěšeno 22.3.2012

Rozhodnutí o umístění stavby technologie PHM1 - Sněžník, a.s., vyvěšeno 22.3.2012

Územní řízení RD Dolečková, Mitvalský, vyvěšeno 11.3.2012

Záměr pronájmu p.p.č. 5643 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 2.3.2012

Návrh rozpočtu na rok 2012, vyvěšeno 2.3.2012

 

Únor 2012

Oznámení záměru - modernizace sjezdové trati A, vyvěšeno 29.2.2012

Výběrové řízení na správce sportovního areálu, vyvěšeno 29.2.2012

Záměr prodeje osobního automobilu Škoda Felicia, vyvěšeno 29.2.2012

Záměr prodeje p.p.č. 5723, části 5725 a st.p.č. 203/2, vše v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 29.2.2012

Záměr prodeje části st.p.č. 16/3 v k.ú. Horní Morava, vyvěšeno 27.2.2012

Záměr prodeje - 1.kolo - p.p.č. 5226/2 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 27.2.2012

Záměr prodeje - 1.kolo - p.p.č. 272/5 v k.ú. Horní Morava, vyvěšeno 27.2.2012

Záměr prodeje p.p.č. 5371, 5373, části 5702 a st.p.č. 72, vše v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 27.2.2012

Záměr prodeje části p.p.č. 5787 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 27.2.2012

Záměr směny části p.p.č. 5210, 5206, 5204, 5203 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 27.12.2012

Územní řízení informační systém a naučná cyklotrasa, vyvěšeno 20.2.2012

Rozhodnutí o umístění stavby 7 x RD – Knn, VAKABRNOCZ, v\věšeno 20.2.2012

Vyrozumění o pokračování řízení stavební úprava a přístavba truhlářské dílny - Aleš Novák, vyvěšeno 20.2.2012

Termín sčítání zvěře, vyvěšeno 1.2.2012

 

Leden 2012

Veřejné propjednání změny č. 5 územního plánu obce Dolní Morava, vyvěšeno 17.1.2012

Prodloužení územního rozhodnutí - kanalizace a ČOV obec, vyvěšeno 4.1.2012

Spojené územní a stavební řízení 7xRD VAKABRNOCZ přípojka NN, vyvěšeno 4.1.2012

Prodloužení územního rozhodnutí - SAJM - ubytovna Větrný vrch, vyvěšeno 4.1.2012

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - oplocení Temniaková, vyvěšeno 4.1.2012

Spojené územní a stavební řízení - technologie PHM1-Areál U Slona, Sněžník a.s., vyvěšeno 4.1.2012

 

Prosinec 2011

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - přípojka nn, knn Janočko - Horní Morava, vyvěšeno 22.12.2011

Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního aparátu k.ú. Dolní Morava, vyvěšeno 9.12.2011

Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního aparátu k.ú. Horní Morava, vyvěšeno 9.12.2011

Spojené úzamní a stavební řízení - tegnologie PHM1 v areálu U Slona, vyvěšeno 8.12.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby studny, Kubičkovi, vyvěšeno 8.12.2011

Oznámení o návrhu zadání Územního plánu Dolní Morava, vyvěšeno 2.12.2011

->návrh zadání ÚP Dolní Morava

 

Listopad 2011

Kácení stromů na Horní Moravě podél vedení nízkého napětí, vyvěšeno 29.11.2011

Rozhodnutí o umístění stavby - Krupičkovi, vyvěšeno 24.11.2011

Výběrové řízení na pozemek v Dolních Boříkovicích, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyvěšeno 21.11.2011

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - ČOV a kanalizace obce Dolní Morava, vyvěšeno 16.11.2011

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - ubyt. kap. Větrný vrch UR1, vyvěšeno 16.11.2011

Veřejná vyhláška - pozemková úprava k.ú. Horní Morava, vyvěšeno 16.11.2011

Veřejná vyhláška - pozemková úprava k.ú. Dolní Morava, vyvěšeno 16.11.2011

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - řadová garáž Stejskalovi, vyvěšeno 2.11.2011

Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Program rozvoje Pardubického kraje", vyvěšeno 2.11.2011

 

Řijen 2011

Územní řizení na vedení přípojky nízkého napětí - Janočko, vyvěšeno 24.10.2011

Změna územního rozhodnutí - ČOV Temniaková, vyvěšeno 24.10.2011

->situace

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí Ing. Zdeněk Kraus - RD, vyvěšeno 11.10.2011

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí SO26 Veřejné osvětlení Sněžník, vyvěšeno 11.10.2011

 

Září 2011

Závěr zjišťovacího řízení záměru "Dolní Morava - Ovčín - zástavba rodinných domů", vyvěšeno dne 21.9.2011

Rozhodnutí o umístění stavby altánu - Novákovi, vyvěšeno 19.9.2011

Rozhodnutí o změně využití území - dětské hřiště sportovní areál, vyvěšeno 16.9.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby - altán a sklad nářadí ve sportovním areálu, vyvěšeno 15.9.2011

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Sochorovi, vyvěšeno 15.9.2011

Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - garáž Stejskalovi, vyvěšeno 7.9.2011

Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Krupičkovi, vyvěšeno 6.9.2011

Záměr směny pozemkové parcely č. 5748 a 5750 (lokalita pod horskou službou) o výměře 4633 m2 za část pozemkové parcely č. 5097/1 a pozemkovou parcelu č. 5115 (u Haradzínů) o výměře 5425 m2 navýšenou dle usnesení zastupitelstva č. 96/2011, vyvěšeno 2.9.2011

Oznámení o společném jednání - změna č. 5 územního plánu obce Dolní Morava, vyvěšeno 2.9.2011

Informace o možnosti nahlížení do oznámení na posouzení záměru „Dolní Morava – Ovčín – zástavba rodinných domů“ z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí, vyvěšeno 1.9.2011

 

Srpen 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvánka k ústnímu jednání, veřejné osvětlení při přístupové komunikaci, Sněžník a.s., vyvěšeno 24.8.2011

Zahájení územního řízení o umístění stavby - Zdeněk Kraus, vyvěšeno 8.8.2011

->situace

 

Červenec 2011

Řízení o změně územního rozhodnutí pro změnu využití území - Sportovní areál, vyvěšeno 26.7.2011

Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - altán Novákovi, vyvěšeno 22.7.2011

Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 963 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 8.7.2011

 

Červen 2011

Změna územního rozhodnutí Sportovní areál, vyvěšeno 22.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010, vyvěšeno 3.6.2011

Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 5654/1 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 3.6.2011

Záměr směny části pozemkové parcely č. 5466 za části parcel č. 5465, 5468 a 5470, vše v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 3.6.2011

 

Květen 2011

Plnění rozpočtu sdružení obcí a měst Orlicko na rok 2010, vyvěšeno 30.5.2011

Závěrečný účet sdružení obcí a měst Orlicko, vyvěšeno 30.5.2011

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy Dolní Morava, vyvěšeno 10.5.2011

Územní rozhodnutí pro stavbu RD Sochorovi, vyvěšeno 4.5.2011

Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 27.4.2011, vyvěšeno 4.5.2011

Záměr prodeje pozemkové parcely č. 5654/1 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 2.5.2011

Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 5207, 5210, 5226, vše v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 2.5.2011

Záměr směny pozemků p.č. 5801, 5802 za část pozemku p.č. 5798, vše v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 2.5.2011

Zápis ze závěrečného jednání KPÚ katastru Dolní Morava, vyvěšeno 2.5.2011

 

Duben 2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby vodovodní přípojky - VAKABRNOCZ, vyvěšeno 28.4.2011

Zápis z jednání zastupitelstva z 21.3.2011, vyvěšeno 18.4.2011

Oznámení o zahájení stavebního řízení - komunikace lokalita 56, vyvěšeno 18.4.2011

Oznámení o zahájení územního řízení - studna Kubičkovi, vyvěšeno 18.4.2011

Návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce Dolní Morava, vyvěšeno 1.4.2011

->znění návrhu

 

Březen 2011

Záměr pronájmu pozemku č. 5533 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 28.3.2011

Záměr směny pozemku č. 5748 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 28.3.2011

Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 21.2.2011, vyvěšeno 21.3.2011

Program zasedání zastupitelstva na 21.3.2011, vyvěšeno 14.3.2011

Návrh rozpočtu sdružení obcí a měst Orlicko, vyvěšeno 7.3.2011

Návrh rozpočtu na rok 2011, vyvěšeno dne 5.3.2011

Územní rozhodnutí - Marková, Doleček; vyvěšeno dne 3.3.2011

Záměr prodeje části pozemku č. 5748 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno dne 2.3.2011

 

Únor 2011

Vystavení zpracovaného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Morava a k.ú. Horní morava, vyvěšeno 21.2.2011

Program zasedání zastupitestva na 21.2.2011, vyvěšeno 15.2.2011

Zápis zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.1.2011, vyvěšeno 14.2.2011

 

Leden 2011

Územní rozhodnutí - RD Hana a Petra Stejskalovi, vyvěšeno dne 31.1.2011

OPVZ I. stupně pro jímací objekt - vrt DMH–1A v obci Dolní Morava, vyvěšeno dne 20.1.2011

->situace

Oznámení o zahájení územního řízení, RD Marková, Doleček; vyvěšeno 13.1.2011

->situace

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.12.2010, vyvěšeno 10.1.2011

Rozhodnutí o umístění stavby RD - Procházková, vyvěšeno 6.1.2011


Prosinec 2010


Návrh zadání změny č. 5 územního plánu Dolní Morava, vyěšeno 29.12.2010


Zahájení územního řízení - vodovodní přípojka - VakaBrnoCZ; vyvěšeno 27.12.2010

Vydání změny č. 4 ÚP Dolní Morava; vyvěšeno 27.12.2010

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 5603 a 5588 v k.ú. Velká Morava; vyvěšeno 22.12.2010

Záměr prodeje pozemku p.č. 5798 v k.ú. Velká Morava; vyvěšeno 22.12.2010

 

Listopad 2010

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení vodoprávního řízení, změna stavby před dokončením - Dolní Morava III. Stavba vodovodu, vyvěšeno 8.11.2010

Oznámení - veřejné projednání Změny č.4 územního plánu obce Dolní Morava dne 13.12.2010 ve 14:00 hodin v kanceláři OÚ Dolní Morava, vyvěšeno 27.10.2010

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva, vyvěšeno 16.10.2010

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, novostavba RD o 3 bytových jednotkách na p.p.č. 5576 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 13.10.2010

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - sklad pro zemědělskou techniku Martin Král, vyvěšeno 8.10.2010

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - rozšíření rozvodů zasněžování v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 8.10.2010

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba RD Petra Stejskalová  a Hana Stejskalová, vyvěšeno 8.10.2010

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby - stavba 9 skladování dřeva na vytápění, vyvěšeno dne 8.10.2010

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu veřejnému jednání - přístavba k RD č.p.18 Dolní Morava, vyvěšeno 8.10.2010

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení vodoprávního řízení " Dolní Morava - vodovod - III. stavba, povolení změny stavby před dokončením a povolení změny nakládání s vodami, vyvěšeno 3.10.2010

Veřejná vyhláška - uzemní rozhodnutí o umístění stavby. Stavba hotelu pro 60 osob včetně podzemních garáží a 3 samostatných apartmánů - SAJM, spol. s r.o., vyvěšeno 1.9.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci stavby: Změna rozhodnutí MÚ Králíky - Centrum turistického ruchu  Dolní Morava, Stavba 3 - Chata Slaměnka, SO 68 - Přípojka splaškové kanalizace, ČOV III, vyvěšeno 16.8.2010

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby: "Dolní Morava, lokalita F, 2 x RD - knn, Vd nn" na p.p.č. 275, 276, 283/1, 657/1, 657/3 vše v k.ú. Dolní Morava, vyvěšeno 11.8.2010

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby: " Dolní Morava, OBEC, 4xRD - knn, Vd nn"na p.p.č. 5055, 5018 a 5047 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 11.8.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., vyvěšeno 4.8.2010

Územní rozhodnutí o umístění stavby - novostavby rekreační dvouchaty na st. p.č. 99 a 100 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 4.8.2010

Záměr směny nemovitosti, vyvěšeno 2.8.2010

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Sněžník a.s. - rozšíření rozvodů zasněžování, vyvěšeno 23.7.2010

Veřejná vyhláška, rozhodnutí - oprava územního rozhodnutí o umístění stavby ČOV a kanalizace v obci Dolní Morava, vyvěšeno 23.7.2010

Informace o potřebném počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, informace o obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému úřadu, vyvěšeno 14.7.2010

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: "SO 25 venkovní přípojky elektronických komunikací", vyvěšeno 8.7.2010

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 1.7.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 28.6.2010

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby: " Rozšíření vodovodního řádu v obci Dolní Morava na p.p.č. 5055 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 28.6.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 16.6.2010

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 16.6.2010

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 14.6.2010

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Sněžník a.s., vyvěšeno 10.6.2010

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí, Sněžník a.s., vyvěšeno 1.6.2010

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby, vyvěšeno 31.5.2010

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 17.5.2010

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 12.5.2010

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 7.5.2010

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 4.5.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 30.4.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 26.4.2010

Veřejná Vyhláška - ROZHODNUTÍ, vyvěšeno 22.4.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 21.4.2010

Závěrečný účet obce Dolní Morava za rok 2009, vyvěšeno 19.4.2010

Vyhláška Finančního úřadu v Žamberku, vyvěšeno 19.4.2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vyvěšeno 12.4.2010

Záměr pronájmu nemovitosti, vyvěšeno 12.4.2010

Oznámení o veřejné vyhlášce, vyvěšeno 2.4.2010

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby, vyvěšeno 19.3.2010

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby, vyvěšeno 17.3.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 10.3.2010

Záměr směny nemovitosti, vyvěšeno 1.3.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 22.2.2010

Návrh rozpočtu obce Dolní Morava pro rok 2010, vyvěšeno 18.2.2010

Oznámení o zahájení stavebního řízení, vyvěšeno 21.1.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 13.1.2010

Záměr prodeje nemovitosti - leden 2010, vyvěšeno 13.1.2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 21.12.2009

Informace o oznámení o uložení oznámení záměru "Dolní Morava - lokalita Ovčín - zástavba rodinných domů", vyvěšeno 18.12.2009

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 18.12.2009

Oznámení o vydání Změny č.3 územního plánu obce Dolní Morava formou opatření obecné povahy, vyvěšeno 18.12.2009

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu : novostavba pozemní komunikace v obci Dolní Morava k prppojení lyžařských areálů a přístupu k hotelu , vyvěšeno 16.12.2009

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 16.12.2009

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyvěšeno 15.12.2009

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby, vyvěšeno 15.12.2009

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, Horský hotel Morava, vyvěšeno 2.12.2009

Záměr pronájmu a prodeje nemovitosti listopad 2009, vyvěšeno 1.12.2009

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby, vyvěšeno 27.11.2009

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - výzva k zaplacení nedoplatku, vyvěšeno 23.11.2009

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby: novostavba kořenové ČOV pro RD č.p. 44, vyvěšeno 23.11.2009

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vypouštění splaškových vod č.p.27 Dolní Morava, vyvěšeno 11.10.2009

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vypouštění splaškových vod č.p.29 Dolní Morava, vyvěšeno 9.11.2009

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vypouštění splaškových vod č.p.80 Velká Morava, vyvěšeno 9.11.2009

Záměr prodeje nemovitosti na stavbu RD, p.p.č. 5055/3 v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 2.11.2009

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby: novostavba 7 rodinných domů s parkovacím stáním (lokalita č.56), vyvěšeno 2.11.2009

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby: novostavba ubytovacích kapacit - areál Větrný vrch UR1, vyvěšeno 2.11.2009

Veřejná vyhláška - veřejné projednání Změny č.3 územního plánu obce Dolní Morava, vyvěšeno 30.10.2009

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby novostavby ČOV 460 EO, vyvěšeno 30.10.2009

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 24.10.2009

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 19.10.2009

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 16.10.2009

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu : plošný kolektor do kotelny s tepelným čerpadlem v RD č.p.34 Velká Morava, vyvěšeno 9.10.2009

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 6.10.2009

Výzva ČEZ Distribuce, a.s. ke kácení a oklešťování stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků, vyvěšeno 2.10.2009

Záměr prodeje nemovitostí p.p.č. 5700, 5690, 5692, st.239 a části p.p.č. 5702 a 5701 vše v k.ú. Velká Morava, dále záměr prodeje p.p.č. 5835/1, 5832/1 a 5819 vše v k.ú. Velká Morava a záměr pronájmu 963/17, která vznikla GP z parcely 963/14 (963 vedená ve ZE), 963/16, 1080/5 a 1080/4 vše v k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 24.9.2009

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 10.9.2009

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 10.9.2009

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 10.9.2009

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a řízení o povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o OTP a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 10.9.2009

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 2.9.2009

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE, vyvěšeno 26.8.2009

Vyrozumění o podaném odvolání, vyvěšeno 26.8.2009

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení a o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 14.8.2009

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, vyvěšeno 10.8.2009

Záměr prodeje nemovitosti na stavbu RD, p.p.č. 5055/2 k.ú. Velká Morava, vyvěšeno 5.8.2009

Veřějná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vyvěšeno 3.8.2009

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umíatění stavby, vyvěšeno 31.7.2009

Usnesení o zastavení územního řízení o umístění stavby, vyvěšeno 30.7.2009

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému jednání, vyvěšeno 30.7.2009

Výzva na akci: " Dolní Morava - Vodovod - III. stavba, vyvěšeno 24.7.2009

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o změně využití území, vyvěšeno 24.7.2009

Veřejná vyhláška, - výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, vyvěšeno 2.7.2009

 

 

 

Vyhledat v textu

Veřejná sbírka

Sbírka na Míšu Čermáka za účelem operace pro zvýšení jeho hybnosti, byla k 26. lednu ukončena z důvodu nasbírání dostatenčné finanční částky. Vybralo se nečekaných 227 075,72 Kč.

2018-01 poděkování Čermákovi.jpg

 

Běžecké trasy

http://www.bezkydm.cz

Areál Větrný vrch

http://www.arealvetrnyvrch.cz/

Relax & sport resort

http://www.dolnimorava.cz

Turistická oblast

www.kralickysneznik.net

Záchrana varhan

 

Potřebuje obec nový informační systém?
a) ano
  
 3268
b) ne
  
 2469
Líbí se Vám nová stavba Stezky v oblacích (www.stezkavoblacich.cz)?
a) Ano
  
 413
b) Spíše ano
  
 257
c) Nevím
  
 286
d) Spíše ne
  
 253
e) Ne
  
 291
obec dolni morava