Obec Dolní Morava Obec Dolní Morava

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od

Účinnost do  

Obecně závazná vyhláška o závazné části Územního plánu obce

2.3.2001

28.7.2006

Vyhláška o místních poplatcích za provozovaný výherní hrací přístroj

6.7.2001

 

Vyhláška o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem 1.1.2002 PLATNÁ
Příloha č.1 k vyhlášce č.3/2001 - Provozní řád systému nakládání s odpady 1.1.2002 31.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o závazné části Územního plánu obce Dolní Morava včetně Změny č. 1 územního plánu obce 29.7.2006 PLATNÁ
Obecně závazná vyhláška o dani z nemovitosti č. 2/2008 1.1.2009 PLATNÁ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích

       Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

1.1.2013

30.6.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

31.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.1.2013 PLATNÁ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O místních poplatcích

Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

1.7.2013 31.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2016

 PLATNÁ

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 1/2017 o místních poplatcích z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt

1.1.2018

PLATNÁ

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Morava č. 2/2017 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství a ze psů

      Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství

1. 1. 2018 PLATNÁ

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Vyhledat v textu

Veřejná sbírka

Sbírka na Míšu Čermáka za účelem operace pro zvýšení jeho hybnosti, byla k 26. lednu ukončena z důvodu nasbírání dostatenčné finanční částky. Vybralo se nečekaných 227 075,72 Kč.

2018-01 poděkování Čermákovi.jpg

 

Běžecké trasy

http://www.bezkydm.cz

Areál Větrný vrch

http://www.arealvetrnyvrch.cz/

Relax & sport resort

http://www.dolnimorava.cz

Turistická oblast

www.kralickysneznik.net

Záchrana varhan

 

Potřebuje obec nový informační systém?
a) ano
  
 3268
b) ne
  
 2469
Líbí se Vám nová stavba Stezky v oblacích (www.stezkavoblacich.cz)?
a) Ano
  
 413
b) Spíše ano
  
 257
c) Nevím
  
 286
d) Spíše ne
  
 253
e) Ne
  
 291
obec dolni morava