Obec Dolní Morava Obec Dolní Morava

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
28.4.2014

Další řádné zasedání zastupitelstva obce proběhne v pondělí 28. dubna od 17:30 na obecním úřadě.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení změny č. 6 územního plánu obce Dolní Morava
 3. Úprava projektu „Stezka v korunách stromů“
 4. Záměr výstavby sjezdové trati M (modrá U Slona)
 5. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na vedení zasněžování, přípojky VN a sjezdové tratě M (p.p.č. 5588, 5485, 1076/2, 1079/2 v k.ú. Velká Morava)
 6. Záměr výstavby sjezdové tratě D (sjezdovka na Slamník)
 7. Stavební úpravy RD č.p. 45 na Dolní Moravě a souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru (Petr Klimeš)
 8. Stavba garáže a kolny pro zemědělské závěsné stroje a souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru (Martin Král)
 9. Vodovodní přípojka k plánované rekreační chatě na p.p.č. 5575 v k.ú. Velká Morava (u penzionu Na Rozcestí)
 10. Rekonstrukce lesní cesty Nová, Velká Morava
 11. Stavební úpravy objektu č.p. 68 na Velké Moravě (pod chatou Sobík)
 12. Záměr výstavby rekreační chaty na p.p.č. 2135 v k.ú. Dolní Morava (u penzionu Moravanka)
 13. Žádost o prodloužení termínu kolaudace stavby RD, Petra a Hana Stejskalovi
 14. Zvýšení bezpečnosti u hlavní komunikace v obci – výstavba chodníku, cyklostezky, veřejné osvětlení
 15. Žádost o prodej st. p .č. 304 v k.ú. Velká Morava (pozemek pod chatou Kamila vedle lanové dráhy Sněžník)
 16. Žádost o odkoupení či pronájem p.p.č. 2126 v k.ú. Dolní Morava za účelem zřízení cvičného golfového hřiště
 17. Schválení prodeje části p.p.č. 5251 a 5241 v k.ú. Velká Morava o výměře cca 40m2 (Blanka Látalová)
 18. Schválení rozpočtu na rok 2014
 19. Smlouva o poskytnutí grantu na „Optimalizaci cykloturistického a turistického značení v okolí Dolní Moravy“
 20. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení nn přes p.p.č. 5579 v k.ú. Velká Morava (chata Sobík)
 21. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení nn přes p.p.č. 5596 v k.ú. Velká Morava (Minaříková)
 22. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s.
 23. Diskuze

Vyhledat v textu

Veřejná sbírka

Sbírka na Míšu Čermáka za účelem operace pro zvýšení jeho hybnosti, byla k 26. lednu ukončena z důvodu nasbírání dostatenčné finanční částky. Vybralo se nečekaných 227 075,72 Kč.

2018-01 poděkování Čermákovi.jpg

 

Běžecké trasy

http://www.bezkydm.cz

Areál Větrný vrch

http://www.arealvetrnyvrch.cz/

Relax & sport resort

http://www.dolnimorava.cz

Turistická oblast

www.kralickysneznik.net

Záchrana varhan

 

Potřebuje obec nový informační systém?
a) ano
  
 3268
b) ne
  
 2469
Líbí se Vám nová stavba Stezky v oblacích (www.stezkavoblacich.cz)?
a) Ano
  
 413
b) Spíše ano
  
 257
c) Nevím
  
 286
d) Spíše ne
  
 253
e) Ne
  
 290
obec dolni morava