Obec Dolní Morava Obec Dolní Morava

Zasedání zastupitelstva obceDatum konání:
15.12.2016

Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince od 17:00.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Pacht sportovního areálu
 3. Žádost o pronájem p.p.č. 228/1, 236/1 a 649 v k.ú. Dolní Morava (Petr Grežo)
 4. Žádost o pronájem p.p.č. 5568 v k.ú. Velká Morava pro stánek se zmrzlinou (Jan Reichl)
 5. Prodej části p.č. 655/7 v k.ú. Horní Morava o výměře 71 m2 (manželé Pechovi)
 6. Prodej části p.č. 664 v k.ú. Horní Morava o výměře 138 m2 (Praus)
 7. Směna části pozemkové parcely č. 297/1 v k.ú. Horní Morava o výměře 1841 m2 za p.p.č 5597 v k.ú. Velká Morava o shodné výměře (Věra Minaříková)
 8. Žádost o neuplatnění předkupního práva na st.p.č. 206 v k.ú. Velká Morava (Alena Čížková)
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení přípojky nn přes p.p.č. 5801/3 a 5798/2 v k.ú. Velká Morava
 10. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5532 v k.ú. Velká Morava (Bronislav Khýr)
 11. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5532/1 v k.. Velká Morava (Lukáš Prokop)
 12. Smlouva o bezúplatném převodu varovného a vyrozumívacího systému od Města Králíky
 13. Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017
 14. Smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2017
 15. Dotační možnosti – Ministerstvo pro místní rozvoj
 16. Žádost na uspořádání hromadné sportovní akce DOLNÍ MORAVA WINTER SPARTAN SPRINT
 17. Žádost o prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu (Jaroslav Míka)
 18. Rozpočtové provizorium na rok 2017
 19. Informace, různé

 


Vyhledat v textu

Veřejná sbírka

Sbírka na Míšu Čermáka za účelem operace pro zvýšení jeho hybnosti, byla k 26. lednu ukončena z důvodu nasbírání dostatenčné finanční částky. Vybralo se nečekaných 227 075,72 Kč.

2018-01 poděkování Čermákovi.jpg

 

Běžecké trasy

http://www.bezkydm.cz

Areál Větrný vrch

http://www.arealvetrnyvrch.cz/

Relax & sport resort

http://www.dolnimorava.cz

Turistická oblast

www.kralickysneznik.net

Záchrana varhan

 

Potřebuje obec nový informační systém?
a) ano
  
 3268
b) ne
  
 2469
Líbí se Vám nová stavba Stezky v oblacích (www.stezkavoblacich.cz)?
a) Ano
  
 413
b) Spíše ano
  
 257
c) Nevím
  
 286
d) Spíše ne
  
 253
e) Ne
  
 290
obec dolni morava