Obec Dolní Morava Obec Dolní Morava

Kalendář akcí


Novější 1 3 5 8 12
úno 19

Zasedání zastupupitelstva obce

Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 19. února od 17:00 na obecním úřadě.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení rozpočtu na rok 2018
 3. Smlouva o právu stavby na chatu na p.p.č. 208 v k.ú. Velká Morava na konečné (Kolomý)
 4. Diskuze

led 22

Zasedání zastupitelstva obce

Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 22.1.2018 od 17:00

na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Smlouva o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální služby - sociální poradenství ve městě Králíky
 3. Smlouva o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku Sdružení obcí Orlicko (kompostéry)
 4. Příspěvek do veřejné sbírky pro Míšu Čermáka
 5. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 163/8 v k.ú. Dolní Morava (Manželé Eliášovi)
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn přes p.p.č. 5779 v k.ú. Velká Morava (Josef Dočkal)
 7. Návrh rozpočtu na rok 2018
 8. Žádost o dotaci v programu ,,Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje" (nová prodejna potravin)
 9. Žádost o dotaci v programu ,,Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" (nová odpočívadla a mapy  cyklostezek)
 10. Diskuze

led 01
pro 30

Předsilvestrovská zábava v sále Obecního úřadu

Sportovní areál Dolní Morava pořádá:

v sobotu 30. prosince, od 20:00 hodin v sále Obecního úřadu taneční zábavu s živou hudbou. Vstupné činí 50 Kč a občerstvení je zajištěno.

Všichni jsou zváni!!!

 


pro 28
pro 26
pro 16
pro 14
pro 08
lis 27

Zasedání zastupitelstva obce

Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 27. listopadu od 17:00 na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu pro mateřskou školu s Městem Králíky
 3. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu pro základní školu s Městem Králíky
 4. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Králíky o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 5. Schválení pronájmu části p.p.č. 5557/1 (Jarolímek)
 6. Schválení prodeje p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava (Tomáš Formánek)
 7. Schválení pronájmu p.p.č. 5466, 567, 5468 a st.p.č. 94 v k.ú. Velká Morava (Eva Cehová)
 8. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5237/4 v k.ú. Velká Morava
 9. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1/2017 (rekreační a ubytovací poplatky)
 10. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 2/2017 (ostatní poplatky)
 11. Zvýšení nájmů v obecních bytech
 12. Rozpočtové provizorium na rok 2017
 13. Rozpočtová změna č. 4/2017
 14. Diskuze

Novější 1 3 5 8 12

Vyhledat v textu

Veřejná sbírka

Sbírka na Míšu Čermáka za účelem operace pro zvýšení jeho hybnosti, byla k 26. lednu ukončena z důvodu nasbírání dostatenčné finanční částky. Vybralo se nečekaných 227 075,72 Kč.

2018-01 poděkování Čermákovi.jpg

 

Běžecké trasy

http://www.bezkydm.cz

Areál Větrný vrch

http://www.arealvetrnyvrch.cz/

Relax & sport resort

http://www.dolnimorava.cz

Turistická oblast

www.kralickysneznik.net

Záchrana varhan

 

Potřebuje obec nový informační systém?
a) ano
  
 3268
b) ne
  
 2469
Líbí se Vám nová stavba Stezky v oblacích (www.stezkavoblacich.cz)?
a) Ano
  
 413
b) Spíše ano
  
 257
c) Nevím
  
 286
d) Spíše ne
  
 253
e) Ne
  
 291
obec dolni morava