Obec Dolní Morava Obec Dolní Morava

Kalendář akcí


lis 27

Zasedání zastupitelstva obce

Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 27. listopadu od 17:00 na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu pro mateřskou školu s Městem Králíky
 3. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu pro základní školu s Městem Králíky
 4. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Králíky o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 5. Schválení pronájmu části p.p.č. 5557/1 (Jarolímek)
 6. Schválení prodeje p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava (Tomáš Formánek)
 7. Schválení pronájmu p.p.č. 5466, 567, 5468 a st.p.č. 94 v k.ú. Velká Morava (Eva Cehová)
 8. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5237/4 v k.ú. Velká Morava
 9. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1/2017 (rekreační a ubytovací poplatky)
 10. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 2/2017 (ostatní poplatky)
 11. Zvýšení nájmů v obecních bytech
 12. Rozpočtové provizorium na rok 2017
 13. Rozpočtová změna č. 4/2017
 14. Diskuze

říj 31
říj 30

Zasedání zastupupitelstva obce

Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 30. října od 17:00 na obecním úřadě. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Darovací smlouva s příkazem pro nové občany
 3. Smlouva o dodávce vody
 4. Žádost o pronájem části p.p.č. 5557/1 (Jarolímek)
 5. Schválení prodeje části p.p.č. 588/4 v k.ú. Dolní Morava (Kholovi)
 6. Schválení prodeje st.p.č. 78/2 v k.ú. Horní Morava (Sněžník a.s.)
 7. Schválení směny p.p.č. 2098 a části p.p.č. 216/4 za část p.p.č. 236/1 v k.ú. Dolní Morava (Sochorovi)
 8. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5532/7 v k.ú. Velká Morava (David Krmíček)
 9. Záměr výstavby bobové dráhy na p.p.č. 1059/14 v k.ú. Velká Morava (Sněžník, a.s.)
 10. Diskuze

říj 02

Zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 2. října od 17:00 se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce na obecním úřadě.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Záměr přístavby skladu k chatě č.p. 51 na Dolní Moravě (FEAS,s.r.o.)
 3. Žádost o prodloužení termínu pro předložení kolaudačního souhlasu (Karel Minařík)
 4. Žádost o odkoupení části p.p.č. 588/4 v k.ú. Dolní Morava (Kholovi)
 5. Záměr směny části p.p.č. 236/1 za p.p.č. 2098 a část p.p.č. 216/4 v k.ú. Dolní Morava (Sochorovi)
 6. Schválení směny st.p.č. 208 v k.ú. Velká Morava za část p.p.č. 5753 v k.ú. Velká Morava
 7. Řešení odkoupení pozemku p.č. 78/2 v k.ú. Horní Morava (Sněžník, a.s.)
 8. Schválení pronájmu p.p.č. 508/1 v k.ú. Dolní Morava (Jandl)
 9. Schválení pronájmu částí p.p.č. 5207 a 5208 v k.ú. Velká Morava (Emil Novák)
 10. Informace z činnosti obce a různé

zář 16

Benefiční hudební festival DobrouczFest

DobrouCZ Fest

benefiční hudební festival na Šejvu v Dolní Dobrouči

Akce je pořádána na podporu zrakově postižených a slabozrakých lidí, takže veškerý výtěžek poputuje na konto organizace Kyklop o.p.s, která usiluje o zařazení těchto lidí zpět do společnosti a návrat aktivnímu životu. Dalším „v uvozovkách“ benefičním účelem akce je podpora a zviditelnění lokální hudebních těles, se zaměřením na pop-rockovou hudbu, čímž se snažíme dosáhnout oživení kulturního dění v okolí. Jako host letos vystoupí kapela Kyklopband, která se z 80% skládá z těžce zrakově postižených muzikantů (přesto mnohem lepších než někteří z nás zdravých).


zář 04

Zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 4. září od 17:00 se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce na obecním úřadě.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Otevírání nabídek na projekt „Rekonstrukce místní komunikace Větrný vrch“
 3. Schválení programu rozvoje obce na rok 2018
 4. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova na rok 2018
 5. Nákup nové čistírny odpadních vod k č.p. 100
 6. Informace o stavu akcií u ČSAD, a. s.
 7. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5046/4 (Žákovi)
 8. Záměr výstavby chaty na st.p.č. 207 v k.ú. Velká Morava (2 K 2, k.s.)
 9. Záměr směny st.p.č. 208 v k.ú. Velká Morava za část p.p.č. 5753 v k.ú. Velká Morava
 10. Žádost o pronájem p.p.č. 508/1 v k.ú. Dolní Morava (Jandl)
 11. Žádost o pronájem částí p.p.č. 5207 a 5208 v k.ú. Velká Morava (Emil Novák)
 12. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn přes p.p.č. 5562 a 5563 v k.ú. Velká Morava (bytovky U Slona)
 13. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn přes p.p.č. 5602/1 v k.ú. Velká Morava (čerpací stanice U Slona)
 14. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn přes p.p.č. 5588 a 5562 v k.ú. Velká Morava (výstavba U Slona)
 15. Řešení dopravních opatření na komunikaci III/31227 pro zvýšení bezpečnosti
 16. Žádost o individuální finanční dotaci (Audiohelp, z.s.)
 17. Dar Orlickoústecké nemocnici na fetální monitor
 18. Informace z činnosti obce a různé

zář 01
srp 12
srp 12
čec 22

Nohejbalový turnaj a taneční zábava Sportovní areál Dolní Morava

Nohejbalový turnaj a taneční zábava Sportovní areál Dolní Morava

První ročník nohejbalového turnaje. Týmy po třech hráčích se mohou hlásit buď  zprávou na stránkách facebooku - Sportovní areál Dolní Morava - nebo na tel. 607 458 420

STARTOVNÉ  300,- Kč tým

Po celý den grilování, spousta jídla, pití. Po ukončení turnaje taneční zábava se skupinou PĚTKA

VSTUPNÉ na taneční zábavu 50,- Kč.

 Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Běžecké trasy

http://www.bezkydm.cz

Areál Větrný vrch

http://www.arealvetrnyvrch.cz/

Relax & sport resort

http://www.dolnimorava.cz

Turistická oblast

www.kralickysneznik.net

Záchrana varhan

 

Potřebuje obec nový informační systém?
a) ano
  
 3172
b) ne
  
 2431
Líbí se Vám nová stavba Stezky v oblacích (www.stezkavoblacich.cz)?
a) Ano
  
 379
b) Spíše ano
  
 222
c) Nevím
  
 244
d) Spíše ne
  
 221
e) Ne
  
 254
obec dolni morava