Obec Dolní Morava Obec Dolní Morava

Kalendář akcí


zář 16

Benefiční hudební festival DobrouczFest

DobrouCZ Fest

benefiční hudební festival na Šejvu v Dolní Dobrouči

Akce je pořádána na podporu zrakově postižených a slabozrakých lidí, takže veškerý výtěžek poputuje na konto organizace Kyklop o.p.s, která usiluje o zařazení těchto lidí zpět do společnosti a návrat aktivnímu životu. Dalším „v uvozovkách“ benefičním účelem akce je podpora a zviditelnění lokální hudebních těles, se zaměřením na pop-rockovou hudbu, čímž se snažíme dosáhnout oživení kulturního dění v okolí. Jako host letos vystoupí kapela Kyklopband, která se z 80% skládá z těžce zrakově postižených muzikantů (přesto mnohem lepších než někteří z nás zdravých).


zář 04

Zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 4. září od 17:00 se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce na obecním úřadě.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Otevírání nabídek na projekt „Rekonstrukce místní komunikace Větrný vrch“
 3. Schválení programu rozvoje obce na rok 2018
 4. Žádost o dotaci z programu rozvoje venkova na rok 2018
 5. Nákup nové čistírny odpadních vod k č.p. 100
 6. Informace o stavu akcií u ČSAD, a. s.
 7. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5046/4 (Žákovi)
 8. Záměr výstavby chaty na st.p.č. 207 v k.ú. Velká Morava (2 K 2, k.s.)
 9. Záměr směny st.p.č. 208 v k.ú. Velká Morava za část p.p.č. 5753 v k.ú. Velká Morava
 10. Žádost o pronájem p.p.č. 508/1 v k.ú. Dolní Morava (Jandl)
 11. Žádost o pronájem částí p.p.č. 5207 a 5208 v k.ú. Velká Morava (Emil Novák)
 12. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn přes p.p.č. 5562 a 5563 v k.ú. Velká Morava (bytovky U Slona)
 13. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn přes p.p.č. 5602/1 v k.ú. Velká Morava (čerpací stanice U Slona)
 14. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení přípojky nn přes p.p.č. 5588 a 5562 v k.ú. Velká Morava (výstavba U Slona)
 15. Řešení dopravních opatření na komunikaci III/31227 pro zvýšení bezpečnosti
 16. Žádost o individuální finanční dotaci (Audiohelp, z.s.)
 17. Dar Orlickoústecké nemocnici na fetální monitor
 18. Informace z činnosti obce a různé

zář 01
srp 12
srp 12
čec 22

Nohejbalový turnaj a taneční zábava Sportovní areál Dolní Morava

Nohejbalový turnaj a taneční zábava Sportovní areál Dolní Morava

První ročník nohejbalového turnaje. Týmy po třech hráčích se mohou hlásit buď  zprávou na stránkách facebooku - Sportovní areál Dolní Morava - nebo na tel. 607 458 420

STARTOVNÉ  300,- Kč tým

Po celý den grilování, spousta jídla, pití. Po ukončení turnaje taneční zábava se skupinou PĚTKA

VSTUPNÉ na taneční zábavu 50,- Kč.

 


čec 07
čec 01

Králický pařez

Tradiční turnaj v minifotbale

    KDY:   Sobota 1. července 

    KDE: Sportovní areál Dolní Morava

Po celý den bude připraveno občerstvení tak jako každý rok, steaky, makrely, klobásy atd. Točené pivo, nealko a spousta dalšího. Po ukončení turnaje nekončíme, ale budeme se bavit!!

Od 20:00 s ŽIVOU HUDBOU se skupinou GREMLINS ROCK. Vstupné na večerní zábavu 50,-Kč děti do 15 let zdarma. Přijďte se pobavit, popít a zatančit.


Zveme všechny

a těšíme se na Vás :)


čen 26

Zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 26. června od 17:00 se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce na obecním úřadě.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Nákup nového žacího traktoru
 3. Nákup příkopového ramene
 4. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na p.p.č. 5024 a část p.p.č. 5011 v k.ú. VM (p. Kompert)
 5. Schválení prodeje části p.p.č. 5664 v k.ú. Velká Morava (Šinták)
 6. Žádost o koupi p.p.č. 5055/2 v k.ú. Velká Morava (Novotná)
 7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
 8. Schválení účetní závěrky za rok 2016
 9. Různé

čen 05

Zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 5. června od 17:00 se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce na obecním úřadě.

Program zasedání:

 1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
 2. Slib nového zastupitele
 3. Nákup nového žacího traktoru
 4. Nákup příkopového ramene
 5. Schválení směny pozemků (Obec – Vanžurovi)
 6. Schválení prodeje části p.p.č 5226/1 v k.ú. Velká Morava (Tykvovi)
 7. Schválení smlouvy o koupi části p.p.č.  5375 v k.ú. Velká Morava (okolo obchodu)
 8. Smlouvy související s převodem komunikace za konečnou
 9. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na prostor v hasičské zbrojnici (Policie ČR)
 10. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na vedení přípojky elektřiny v lokalitě U Slona
 11. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na veřejné osvětlení - II. etapa
 12. Záměr výstavby chaty na p.p.č. 5803 v k.ú. Velká Morava - opětovné projednání (Richard Skřivánek)
 13. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 272/1 v k.ú. Horní Morava (Lenka Struculová)
 14. Záměr výstavby rodinného domu na p.p.č. 5795 v k.ú. Velká Morava (Leoš Vanžura)
 15. Záměr výstavby veřejných WC s úschovnou u chaty Marcelka (Uschovejsi,s.r.o.)
 16. Přestavba hospodářského objektu na st.p.č. 150 v k.ú. Velká Morava na 2 apartmány (Kozlová)
 17. Různé

 Vyhledat v textu

Běžecké trasy

http://www.bezkydm.cz

Areál Větrný vrch

http://www.arealvetrnyvrch.cz/

Relax & sport resort

http://www.dolnimorava.cz

Turistická oblast

www.kralickysneznik.net

Záchrana varhan

 

Potřebuje obec nový informační systém?
a) ano
  
 3118
b) ne
  
 2412
Líbí se Vám nová stavba Stezky v oblacích (www.stezkavoblacich.cz)?
a) Ano
  
 348
b) Spíše ano
  
 205
c) Nevím
  
 225
d) Spíše ne
  
 204
e) Ne
  
 233
obec dolni morava